Stanislav Šálek 326 396 562 - info@chemicor.cz
Centrum pro zahradu, pole a les.

Acrobat MZ WG 5 x 50 g

Cena s DPH:311,20 
ks
 

Rozšířený popis

Kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem ve formě dispergovatelného prášku k ochraně proti peronospoře révy vinné, plísni bramborové na bramborách a rajčatech, plísni okurkové na tykvovité zelenině a plísni cibulové na cibuli(H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.)

Ke stažení

Novinky na e-mail

Zadáním Vaší adresy se přihlásíte pro odběr novinek