Stanislav Šálek 326 396 562 - info@chemicor.cz
Centrum pro zahradu, pole a les.

ACROBAT WG 10 kg

Cena s DPH:9 595,30 
ks
 

Rozšířený popis

ACROBAT MZ WG je postřik proti plísním. Kombinovaný fungicid se systémovým a kontaktním účinkem na plíseň na listech rostlin. Působí na plíseň bramborovou, plíseň na rajčatech, plíseň okurkovou a další. Osvědčený fungicid do brambor. Mancozeb je fungicidní účinná látka s kontaktním účinkem ze skupiny ethylen-bisdithiokarbamidanů. Dimethomorph je systémová účinná látka ze skupiny morfolinů s účinkem na široké spektrum hub třídy Oomycetes. Ovlivňuje biochemické procesy vytváření či regulace tvorby buněčné stěny hub, mající za následek přerušení vývoje houby. U dimethomorphu nevzniká cross-rezistence s fenylamidy, rezistentní kmeny nebyly zjištěny a ani se nepředpokládají. Je proto cennou látkou k postřiku proti plísni bramborové na bramborách, zejména tam, kde hrozí vznik rezistence k doposud běžně používaným systémovým fungicidům. Registrované použití přípravku proti plísním ACROBAT MZ WG : OL 7 brambor plíseň bramborová 2 kg/ha 300-600 l vody /ha max. 8x OL 3 rajče polní plíseň bramborová 2 kg/ha 300-600 l vody /ha max.3x OL 14 cibule plíseň cibulová 2 kg/ha 200-600 l vody /ha max.3x OL 28 réva vinná plíseň révová 1,25 kg/ha max.500 l vody /ha do poč.květu; 2,5 kg/ha max.1000 l vody /ha od poč.květu max.4x OL 3 rajče skleníkové plíseň bramborová 0,2 % max.10 l vody /100 m2 (20 g) max.3x OL 3 okurka skleníková plíseň okurková 0,2 % max.10 l vody /100 m2 (20 g) max.3x OL 21 salát plíseň salátová 2 kg/ha OL - ochranná lhůta ve dnech (H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.)

Ke stažení

Novinky na e-mail

Zadáním Vaší adresy se přihlásíte pro odběr novinek