Roztočník jahodníkový

Roztočník jahodníkový

Popis: Tento drobný roztoč saje na nejmladších srdéčkový listech, které se nevyvíjejí, jsou menší a zkadeřené. Napadené rostliny během 2-3 let hynou. Tento škůdce se nejvíce rozšiřuje sadbou.

Ochrana: Používat zdravou, uznanou sadbu. Napadené rostliny odstraňovat. Určitou účinnost vykazují přípravky proti sviluškám. Ošetření se provádí brzy zjara (březen), je vhodné opakovat znovu po sklizni. Ošetřujeme hlavně srdéčka (středy) rostlin.

Přípravky: Vertimec 1,8 EC