Červci na okrasných rostlinách

Červci

Samičky jsou bezkřídlé, velikosti 1mm a více. Samečci jsou okřídlení. Samičky kladou vajíčka na byliny a dřeviny. Larvy a dospělci škodí vysáváním pletiv. Napadají nadzemní části rostlin i kořeny. Napadené rostliny jsou často potřísněné medovicí, kterou porůstají černě.

Vlnatí červci

Samičky vylučují voskové výpotky v podobě vaty. Samičky se v zazimovávají ke kořenům rostlin a sají kořeny.

 

Puklicovití

Samičky jsou v mládí pohyblivé, ploché, měkké. Později se přisaje a stvrdne, vyklene a zhnědne.

 

Štítenkovití

Samičky i samci jsou v mládí pohybliví. Později se zakryjí štítkem různého tvaru a velikosti.

Přípravky: Substral Careo, Puklistop, Biool,