Vadnutí okurky

Půdní oomycety (způsobují vadnutí okurky)

Popis: U výsevů dochází ke špatnému vzcházení, u již vzrostlých rostlin k vadnutí, které bývá zpočátku přechodné (jen za vyšších teplot), později je vadnutí nevratné. Cévní svazky rostliny mohou být zahnědlé až černé.

 

Ochrana: Používání zdravé nebo dezinfikované zeminy; roubování okurek na tykev fíkolistou; zálivka fungicidními přípravky.

 

Přípravky: Proplant, Dusíkaté vápno