Hnědá skvrnitost listů brambor

Hnědá skvrnitost listů

Popis: Na listech tmavohnědé ostře ohraničené skvrny. Skvrny jsou koncentrické (střídají se světlejší a tmavší oblasti v podobě letokruhů). Na hlízách způsobuje suché, vpadlé a tmavě zbarvené skvrny, které jsou umístěny hlavně na povrchu hlízy. Vyskytuje se při vyšších teplotách a nižší vlhkosti.

 

Ochrana: Nevysazovat napadené hlízy. Použití některých přípravků proti plísni bramboru potlačuje i výskyt této choroby.

 

Přípravky: Dithane DG Neotec, Ridomil gold MZ pepite